Lidmaatschap

Je kunt je als lid van onze tennisvereniging aanmelden door het invullen van een aanmeldingsformulier. Dit kan heel eenvoudig door op de eerste bladzijde van de website de button 'lid worden' aan te klikken. Of KLIK HIER
 
Nadere informatie vind je in onze Reglementen & Statuten. De tarieven zijn aangepast na goedkeuring van de ALV op 22 maart 2024.
 
Contactgegevens ledenadministratie:
 
Ingrid Copinga Wollerich via
 
Wijzigingen (ook van je e-mailadres of verhuizing) ontvangen we graag op [email protected]
 
Tarieven
Contributie:
junioren 6 tm 17 jaar zie ons zeer voordelige  Alles-in-1 tarief voor de jeugd.
Bij uitzondering is een lidmaatschap mogelijk van 60,00 euro (zonder lessen etc.).
senioren 110,00 euro 
 
competitieleden 30,00 euro (dit kan slechts 1 jaar en je mag dan deelnemen aan de competitie met een team van onze club maar verder geen gebruik maken van de tennisbanen)
donateurs 25,00 euro
 
Competitiebijdrage voorjaar of najaar senioren: per team 75,00 euro
 
N.B. de tarieven gelden voor het komende jaar en kunnen worden veranderd na vaststelling tijdens de ALV- vergadering, die in de regel in het voorjaar wordt gehouden.
 
Spelerspas
De pas wordt aangevraagd zodra je het machtigingsformulier hebt getekend of betaling hebt geregeld. Spelerspas tijdens het seizoen wordt alleen op speciaal verzoek en na overleg verstrekt. Let op: de pas wordt niet meer jaarlijks vernieuwd!
 
 
Opzegging
Je kunt je lidmaatschap schriftelijk opzeggen voor 1 december van het lopende jaar bij de ledenadministratie en is pas van kracht als je een bevestiging hebt ontvangen van de opzegging. Houdt dit dus in de gaten!
Voor de junioren tm 17 jaar geldt bij een all-in-tarief dat dit 2 x per jaar mag en wel voor 1 maart en voor 1 september.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 598 399 447 (nummer van de kantine - b.g.g. graag mailen)

Tennisvereniging De Stirum

Julianastraat 209a
9601 LP Hoogezand

KVK-nummer

40037046