Lidmaatschap

U kunt zich als lid van onze tennisvereniging aanmelden door het invullen van een aanmeldingsformulier. Dit kan heel eenvoudig door op de eerste bladzijde van de website de button 'lid worden' aan te klikken. Of KLIK HIER
 
Nadere informatie vindt u in onze Reglementen & Statuten.
 
Contactgegevens ledenadministratie:
 
Ingrid Copinga Wollerich via
 
Wijzigingen (ook van uw e-mailadres of verhuizing) ontvangen we graag op [email protected]
 
Tarieven
Contributie:
junioren 6 tm 17 jaar 50,00 euro (of zie ons Alles-in-1 tarief voor de jeugd)
senioren 95,00 euro
niet spelende leden 15,00 euro
 
Competitiebijdrage voorjaar of najaar senioren: per team 60,00 euro
 
Spelerspas
De pas wordt aangevraagd zodra je het machtigingsformulier hebt getekend of betaling hebt geregeld. Spelerspas tijdens het seizoen wordt alleen op speciaal verzoek en na overleg verstrekt. Let op: de pas wordt niet meer jaarlijks vernieuwd!
 
 
Opzegging
U kunt uw lidmaatschap schriftelijk opzeggen voor 1 december van het lopende jaar bij de ledenadministratie en is pas van kracht als u een bevestiging heeft ontvangen van de opzegging. Houdt dit dus in de gaten!