Jeugd Vrij Tennissen

In het voorjaars en de zomer maanden kan er volop vrij getennist worden op de buitenbanen van TV de Stirum. Hoe dit in zijn werk gaat wordt te zijner tijd op deze pagina verwerkt.