Smartphone website

 
     
Tennisvereniging

De Stirum

Accommodatie
Julianastraat 209 a
9601 LP HOOGEZAND
Correspondentie
Postbus 206
9600 AE HOOGEZAND
e-mail:voorzitter@tvdestirum.nl
Telefoon   0598-399447
 
KNLTB Clubnr: 22350
Login
:

Wedstrijd T C

<< Vorige editie   -   Volgende editie >>ZoekReglement Kersttoernooi 2013 - 2014

Het kersttoernooi van de TV De Stirum 2013-2014 wordt gehouden op de indoor tennisbanen van de TV De Stirum Julianastraat 209 a 9601 LP te Hoogezand. (Telefoon 0598-399447) (06-29243952) van zaterdag 14 december 2013 tot en met zondag 5 januari 2014

 1. Het toernooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de TV De Stirum. Deelname geschiedt in alle opzichten op eigen risico.

 2. Inschrijving sluit op 1 december 2013 of zoveel eerder als het maximum aantal partijen is bereikt.

 3. Opgave kan via www.toernooi.nl.

 4. De deelnemers dienen bij aanvang van het toernooi 18 jaar of ouder te zijn.

 5. Iedere deelnemer dient 15 minuten voor aanvang van een te spelen partij op het park aanwezig te zijn en zich te melden bij de wedstrijdleiding. Te laat komen kan leiden tot diskwalificatie. Men mag het park pas verlaten, nadat de volgende te spelen partij is afgesproken.

 6. Het toernooi wordt gespeeld op 3 binnenbanen op het tennispark van de Tennisclub De Stirum te Hoogezand. Er wordt gespeeld in de categorieën HE, DE, HD, DD en GD. (A,B en C). De indeling op sterkte wordt door de WTC bepaald.

 7. Alle wedstrijden worden op tijd gespeeld. De speelduur bedraagt 55 minuten met een inspeeltijd van 5 minuten..De games worden doorgeteld en het team met de meeste games is winnaar. Bij een gelijke stand volgt een mini tiebreak (bij stand 6-6 wordt om het beslissende punt gespeeld).

 8. In alle rubrieken wordt volgens een poulesysteem gespeeld.

 9. De eerste 2 uit een poule gaan door (mits hiertegen organisatorisch geen gegronde bezwaren zijn)

 10. Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro voor het enkelspel en 10 euro voor het dubbelspel per persoon.

 11. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren.

 12. Elke deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting, op de baan gekleed te gaan in algemeen aanvaarde tenniskleding.

 13. Beschikbaarheid:

  1. Men mag in maximaal twee onderdelen inschrijven indien men dagelijks vanaf 18.00 uur beschikbaar is.

  2. In de weekeinden moet men ten minste 1 wedstrijd kunnen spelen.

  3. Op woensdag 25 december en donderdag 26 december en woensdag 1 januari 2014 wordt er niet gespeeld

  4. Op de finaledagen zaterdag 4 januari en zondag 5 januari 2013 worden er geen verhinderingen geaccepteerd.

  5. Spelers kunnen op grond van teveel dan wel te laat opgegeven verhinderingen worden geweigerd dan wel uit het toernooi worden genomen.

 14. Bij poule wedstrijden wordt de volgende puntentelling gehanteerd: voor de winnaar 3 punten, voor de verliezer 0 punten

 15. Winnaar in de poule is degene met de meeste punten. Bij een gelijke stand worden achtereenvolgens de volgende regels gehanteerd om de poulewinnaar te bepalen: 1) Wedstrijdpunten; 2) onderling resultaat 3) set saldo etc. (zie toernooiplanner)

 16. Aanmelding van dubbels waarvan een der partners niet inschrijft worden als “niet gedaan” beschouwd. ( inschrijven met partner wanted is wel mogelijk)

 17. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om;

  1. Bij onvoldoende inschrijvingen (minder dan 3) onderdelen samen te voegen of te laten vervallen.

 18. Maandag t/m vrijdag beginnen de partijen om 18.00 uur. Zaterdag en zondag om 09.00 uur. Er wordt naar gestreefd de laatste partij niet na 23.00 uur te laten aanvangen.

 19. In geval van teveel inschrijvingen wordt door de wedstrijdleiding een selectie gemaakt op grond van inschrijfmoment, speelsterkte en verhinderingen.

 20. De spelers dienen zich zelf op de hoogte te houden van de aanvangstijdstippen van de wedstrijden via toernooi.nl.

 21. Het aantal prijzen bedraagt twee per onderdeel. Bij poules zonder finale is dat één prijs.

 22. Op dit toernooi zijn geen punten te verdienen voor het DSS systeem.

 23. In alle gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.


De wedstrijdbegeleiding bestaat uit; Arnold Woltman, Rutger Beerekamp, Arnout Buitenkamp, Arnold Ottens, Luc Rozenberg, Jeroen Klein, Elisabeth Mulder, Chris Haze en Andre Nieland.

Wedstrijdleider Jan Bonder (0629243952)


De inschrijving sluit op zondag 1 december 2013 om 18.00 uur.

De finale wedstrijden worden ook op tijd gespeeld en bedraagt 1x 55 minuten. Bij een gelijke stand volgt een mini tiebreak (bij stand 6-6 wordt om het beslissende punt gespeeld.

De WTC

x


© Access Software [Print]